Author: Jindřich Kahoun

Děkujeme sponzorům letošní přehlídky

Bez našich sponzorů a také bez našich členů by se přehlídka nemohla uskutečnit. Sponzoři poskytli peníze a dary pro oceněné, členové spolku bezplatně zajistili chod někdy i běh celé přehlídky.

Recenze soutěžních představení

Stáhněte si “Forbínu” obsahující recenze všech soutěžních představení, seznam oceněných a závěrečné slovo ředitelky přehlídky

Fotografie a informace o souborech

Souhrn informací o souborech a fotografie z jednotlivých představení a související informace naleznete zde…

Hejtman Mgr. Jan Grolich převzal záštitu nad naši přehlídkou

“Vážená paní ředitelko, přeji Vám zdárný průběh letošní přehlídky. Zároveň bych Vám i vašim spolupracovníkům rád touto cestou poděkoval za úsilí, které v těchto náročných měsících vynakládáte na realizaci vašich dramaturgických plánů.” Mgr. Jan Grolich

Přehlídku připravujeme, vstupenky budou v prodeji od 25.5.2021

Jméno bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových hrdě nese místní divadelní spolek a stalo se také inspirací pro název regionální divadelní přehlídky. Stejně tak láska obou slavných spisovatelů ke včelám a včelaření a mistrovství, s jakým popsali krásu našeho rodného kraje ve všech ročních obdobích, se zrcadlí v názvu i logu přehlídky: Mrštíkovo divadelní jaro. V prvním červnovém týdnu…
Read more

Uzávěrka přihlášek do 28. února 2021

Divadelníci i diváci. Přehlídka bude, jen ještě úplně přesně nevíme kdy. Máme však rezervované a porotou potvrzené termíny a tak čekáme.  Z tohoto důvodu jsme také posunuli uzávěrku přihlášek.

Hodnocení soutěžních představení a vyhodnocení přehlídky

Zde naleznete hodnocení jednotlivých soutěžních souborů, které se zúčastnily Mrštíkova divadelního jara 2020

Fotografie ze soutěžních představení

Fotografie ze soutěžních představení naleznete na webu Divadla Boleradice.

Změna termínu přehlídky

Je nám líto, ale rušíme představení a vracíme vstupné. Nový termín přehlídky je 18. – 21. června 2020. 

SČDO je vyhlašovatelem přehlídky MDJ 2020

Zveřejňujeme otevřený dopis předsedy Oblastního předsednictva SČDO Jihomoravského kraje pana Svatopluka Kouřila