Category: Uncategorized

Fotografie a informace o souborech

Souhrn informací o souborech a fotografie z jednotlivých představení a související informace naleznete zde…

Hejtman Mgr. Jan Grolich převzal záštitu nad naši přehlídkou

“Vážená paní ředitelko, přeji Vám zdárný průběh letošní přehlídky. Zároveň bych Vám i vašim spolupracovníkům rád touto cestou poděkoval za úsilí, které v těchto náročných měsících vynakládáte na realizaci vašich dramaturgických plánů.” Mgr. Jan Grolich

Přehlídku připravujeme, vstupenky budou v prodeji od 25.5.2021

Jméno bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových hrdě nese místní divadelní spolek a stalo se také inspirací pro název regionální divadelní přehlídky. Stejně tak láska obou slavných spisovatelů ke včelám a včelaření a mistrovství, s jakým popsali krásu našeho rodného kraje ve všech ročních obdobích, se zrcadlí v názvu i logu přehlídky: Mrštíkovo divadelní jaro. V prvním červnovém týdnu…
Read more

SČDO je vyhlašovatelem přehlídky MDJ 2020

Zveřejňujeme otevřený dopis předsedy Oblastního předsednictva SČDO Jihomoravského kraje pana Svatopluka Kouřila