Aktualita

Hodnocení laické poroty

Laická porota je sestavena z členů místního divadelního spolku a hodnotí jednotlivá představení s kolegiálním nadhledem. Všímá si důležitých momentů, které lektorský sbor přehlíží. Z tohoto důvodu je laická porota důležitým doplňkem při hodnocení soutěžících souborů.