Program bude zveřejněn v první polovině měsíce března.