SČDO je vyhlašovatelem přehlídky MDJ 2020

 

Vážení divadelní přátelé a kolegové,

s potěšením vám sděluji, že se po letech podařilo obnovit pro divadelní soubory a spolky v Jihomoravském kraji mimořádně důležitou a potřebnou krajskou soutěžní přehlídku s postupem (nominací) na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou. Stalo se tak díky pochopení a podpoře Ministerstva kultury ČR, Svazu českých divadelních ochotníků, Krajského úřadu JmK a zejména díky pochopení a nezištné pomoci DS bří Mrštíků  Boleradice, který na sebe vzal veškerou odpovědnost spojenou s organizačním a finančním zabezpečením této náročné akce.

Obnovená přehlídka s názvem „Mrštíkovo divadelní jaro“ se bude konat na jaře tohoto roku a to ve dvou víkendových termínech: 27. – 29. 3. a 3. – 5. 4. 2020 v krásném divadle v Boleradicích.

Obracím se na vás jménem Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO) s naléhavou prosbou. Podpořte prosím tuto krajskou přehlídku svou účastí, aby se – počínaje letošním rokem, stala pravidelným svátkem amatérského divadla v našem kraji a místem setkávání všech, kteří tomuto krásnému a ušlechtilému koníčku věnují své schopnosti, energii a čas!

Veškeré podrobnosti k připravované přehlídce vám ráda sdělí předsedkyně přípravného výboru paní Iva Kahounová, kterou můžete kontaktovat na adrese: akcedivadla@gmail.com

Děkuji vám všem za pochopení a těším se na setkání s vámi během přehlídky.

Svatopluk Kouřil

předseda Oblastního předsednictva SČDO

Recommended Articles