“Vážená paní ředitelko, přeji Vám zdárný průběh letošní přehlídky. Zároveň bych Vám i vašim spolupracovníkům rád touto cestou poděkoval za úsilí, které v těchto náročných měsících vynakládáte na realizaci vašich dramaturgických plánů.” Mgr. Jan Grolich

Děkujeme a připojujeme Průvodní dopis.

 

Recommended Articles