Středa 30. 3. od 19,00 hod.

Divadelní spolek Dolní Bojanovice

Ray Cooney

Nerušit, prosím (Dvouplošník v hotelu Westminster)

Divadelní soubor Dolní Bojanovice, zahájil přehlídku známou fraškou Ray Cooney: Nerušit, prosím (Dvouplošník v hotelu Westminster). Ochotnické divadlo má v Dolních Bojanovicích dlouholetou kontinuální tradici, a na této tradici staví i v současnosti. Poctivý a do jisté míry poučený přístup k této náročné předloze, potažmo k inscenaci, ji charakterizuje, ale současně naráží na jisté limity. Režisérka Markéta Maláníková vykládá příběh záletného politika po smyslu, obsazuje podle typu, snaží se ctít žánr, vede herce k logickému jevištnímu jednání. Nicméně příliš se spoléhá na verbální interpretaci, kdežto vizuální řešení situací je často nedotažené. Ochuzuje se tak o řadu komických situací. Herecký kolektiv je víceméně vyrovnaný, vévodí mu Petr Drábek v Roli Richarda. I ti, kteří stáli na prknech poprvé, dobře zapadli mezi své zkušenější kolegy. Herecké rezervy se projevily v průběžném jednání postav a ve schopnostech víc ctít komediální nadsázku. Inscenace bojanovických nezklamala, neodradila, plně zapadá do kategorie poctivého venkovského ochotnického divadla. Na to, aby plně využila komický potenciál skrytý ve hře, ji zatím chybí víc zkušenosti s tímto žánrem, a to jak hereckých tak i režijních.

Pátek 1. 4. od 11,00 hod.

Divadelní spolek Slovani Čebín

Jaroslav Vojanec

Staré pověsti české

Divadelní spolek Slovani,Čebín se zrodil na jaře roku 1999. Podle jeho slov se zaměřuje na lidové divadlo, především pro pobavení diváků z blízkého okolí. Jeho produkce jsou hodně hry autorské parodující současné veřejné dění či parodie na známé divadelní hry. Z ranku těch prvních je i hra Staré pověsti české, která se po formální stránce hodně inspirovala Dívčí válkou od F. R. Čecha. Jedná se o sled dialogů na různá, většinou hospodská témata, nemající žádnou dějovou linku. Postavy hry z devadesáti procent jen tlachají při pivě o pivu, ženských, politice a věcech lascívního charakteru. Jednou tok povídání oživí roztomilá choreografie nebo úžasně si hrající živý pejsek, který jednoznačně potvrdí staleté pravidlo, že děti a psi nepatří na jeviště. Suma sumárum, viděli jsme sympatický kolektiv herců z dědiny, který zatím naráží na základní stavební kameny divadla od samotného scénáře až po herecké jednání na jevišti.

1. 4. od 19,00 hod.

Divadelní soubor AMADIS Popůvky

A.Ayckbourn, H. Pinter a další

Smíšené dvouhry

Třetí soutěžní představení přivezl do Boleradic, v současné době hodně aktivní soubor Amadis Popůvky. Smíšené dvouhry je název pro osm humorných epizod ze života manželských párů, epizod, které napsali různí autoři v různém období, (např. J. Saunders, L. Brook, A. Ayckbourn, D. Campton, H. Pinter), a které se v roce 1969 hráli v Londýně společně pod názvem Mix doublles. Amadis hraje pouze pět epizod, udělal si vlastní řazení, a také vynechal monology, které Mix doublles spojovaly. V celé inscenaci vystupují pouze dva herci (Klára Havránková a Josef Širhal), a inscenace měla premiéru v roce 2013. Posléze měla derniéru, devět let se nehrála, a nyní došlo k její obnovené premiéře. A nutno konstatovat, že úspěšné. Režisér Jan Lipšanský dokázal velmi střídmými prostředky vytvořit prostor pro kvalitní hereckou práci obou představitelů, která inscenaci dominuje. Klára Havránková a Josef Širhal, bravurně zvládají své party od čerstvých novomanželů, přes servilitu střední generace, věčně se dohadující padesátníky až po zapomětlivé stáří snící naprosto odlišné sny. Poslední epizoda pak zřetelný oblouk obrazů z manželského života završuje jakousi záhrobní vizí, že ač jsme se hádali, hašteřili, přesto čas, který jsme spolu měli možnost prožít, stál za to.

Sobota 2. 4. od 15,00

Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava

Robin Hawdon

Dokonalá svatba

Výborně napsanou situační komedii Dokonalá svatba od Roberta Hawdona nazkoušel divadelní spolek Jiřího Voskovce ze Sázavy. Je to titul, který je hodně frekventovaný na profesionálních i amatérských scénách. A je to dobrý titul, který nemá velké obsazení a který je vděčný k obsazení amatérskými spolky. A nejde jen o třeskutou komedii pro prosté pobavení, ale hra má i obecné poslání, že v životě je potřeba myslet nejen hlavou, ale i srdcem. Aby hra doznala v publiku maximální účinnosti, vyžaduje dobré typové obsazení všech rolí, ale nejen to. Pokud herci nevládnou schopnostmi herecké nadsázky, neumí rytmizovat dialog a pointovat, a to vše s velkou energií a nasazením, které jim nemůže na sto procent předat režisér, nikdy hra nezíská v publiku takové sympatie, jakou si zaslouží. Divadelníci ze Sázavy toto vše mají a zvládají. Byli jsme svědky výborných hereckých výkonů v tomto žánru, vymyšlené režie, která pracuje s mizanscénou, a která vede herce k pečlivému rytmizování děje. Odměnou souboru byl nadšený divácký ohlas během hry i po konci představení. A tak jednou z mála výtek k inscenaci byl požadavek na přesnější vyložení postavy Nevěsty.

Závěrečné slovo

ředitelky přehlídky

Vážení divadelní přátelé.

Přehlídka je u svého konce. Je za námi několik měsíců příprav, chystání, ale také nejistoty, jak to všechno vlastně dopadne. Doufali jsme, že letošní přehlídka proběhne bez protiepidemických opatření. To se splnilo. Ovšem virus, který nás trápí už třetí rok, opět ukázal svoje zoubky – jeden z přihlášených souborů (DS Blažena z Blažovic) se nemohl přehlídky zúčastnit právě kvůli tomuto onemocnění; a my jsme tak museli změnit přehlídkový program.

Máme radost, že ostatní soubory přijely a představení mohla být odehrána. V domácím souboru se opět našla řada ochotných a pracovitých lidí, kteří se zapojili do příprav a organizace, aby přehlídka proběhla tak, jak má. Moc děkuji všem našim členům, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli.

Vážíme si také zájmu diváků o soutěžní představení, kteří přišli v hojném počtu a svým potleskem povzbudili a odměnili snahu herců. Velký dík tedy patří všem, kteří zachovali divadlu přízeň a svojí přítomností je podpořili.

Děkuji lektorskému sboru za přívětivá a poučná slova, která jeho členové předávali souborům na hodnoceních. Věřím, že si z nich každý odnesl něco nového či užitečného do své další práce.

Děkuji za podporu panu starostovi našeho městyse, paní starostce z partnerského města Hustopečí a zástupci vyhlašovatele přehlídky SČDO. Poděkování také patří hejtmanovi Jihomoravského kraje, panu Janu Grolichovi, za převzetí záštity nad naší přehlídkou.

Děkuji všem našim dárcům a sponzorům za jejich dary.

A moje poslední poděkování směřuje ke kolegům z přípravného výboru přehlídky a správní rady divadelního spolku, kteří nesli na svých bedrech největší díl práce spojený s přípravou a průběhem přehlídky.

Vážení a milí přátelé, přeji nám všem, abychom měsíce, které zbývají do konání 4. ročníku Mrštíkova divadelního jara v roce 2023, prožili ve zdraví, a vzhledem k aktuální situaci, také v míru.

Iva Kahounová, ředitelka přehlídky MDJ

Recommended Articles