U NÁS V ZOO * Sentický divadelní spolek Sentice * středa 17. 04. 2024

Úvodem je mou povinností konstatovat, že členové laické poroty nejsou milovníky zvířat, s výjimkou zvířat jatečních!

Dále musím jménem laické poroty vyslovit údiv nad skutečností, že v programu avizovaná „absurdní komedie“ je ve skutečnosti pohádka

Neuniklo nám, že režisér pan Ant. Kala je nepochybně velmi schopný obchodník, který (jak se ukázalo na forbíně) dokáže představení prodat ještě dříve, než začalo.

Laická porota oceňuje, že představitelka PANDY i ve vypjatých situacích ( pronásledování vosy v 1.polovině) respektovala přítomnost nezletilých diváků a zdržela se expresivních výrazů.

Ve druhé polovině jsme velmi rozumněli představiteli LVA, který po neúspěšném lovu antilop dal jasně najevo, kamže jej antilopy zasáhly.

TEROR  * Divadelní uskupení OchOtnice Otnice * pátek 19. 04. 2024

Úkolem laické poroty není hodnotit shlédnutá představení po stránce odborné, ale vyjádřit svůj názor spíše s trochou nadhledu, nadsázky, možná i vtipu. Nabídnout tedy jakýsi odlehčený pohled. Nicméně téma vaší inscenace je natolik vážné a bohužel i aktuální, že jakékoliv „odlehčení“ by v tomto případě bylo nevhodné a nemístné. Proto se laická porota rozhodla, že se omezí pouze na upřímné poděkování za vaše představení.

VZPOURA  NEVĚST * Divadlo Vřesinských ochotníků Vřesina * sobota 20. 04. 2024

Laická porota je příjemně překvapena, že už z názvu vaší inscenace je zřejmé, kdože se tady budou bouřit. V dnešní generově složité době nebývá totiž vždycky předem jasné, zdali se bude bouřit ON, ONA, ONO nebo něco jiného!

Pánská část laické poroty s úctou a jistou nostalgií vzpomíná na historicky nedávnou dobu, kdy svatebních agentur nebylo třeba a o termínu svatby  rozhodovalo datum předpokládaného slehnutí slečny nevěsty.

Po shlédnutí semináře dr. Zapletalové si usí každý dospělý muž položit zásadní otázku, zdali je lepší být nešťastně ženat, nebo dobře pověšen.

Pánskou část laické poroty velmi zaujala představa patrového svatebního dortu z vepřové panenky.

Recommended Articles