Showing: 11 - 19 of 19 RESULTS
Aktualita

Hodnocení

Příprava programu Mrštíkova divadelního jara slibovala letos pět soutěžních představení a jednoho hosta. Realita se díky covidu ukázala skromnější. Představení souboru z Blažovic odpadlo, došlo k přesunu zbylých, a tak porotci posuzovali pouze čtyři soutěžní inscenace. A jak se jim dařilo?