Lektorský sbor

Ochotnický spolek Koryčany nabídl žánr, který v posledních deseti letech důsledně pěstuje – tedy dobře napsanou situační komedii. Po Švagřičkách, Vraždě sexem, Peklu v hotelu Westminster a Popelu a pálence se pustil do populárního kusu 1 + 1 = 3 Raye Cooneyho, který od prvního uvedení v roce 1992 brázdí česká profesionální i amatérská jeviště. Z dobrých důvodů – nabízí mimo jiné promyšlenou zápletku, logicky řetězené a výborně gradované situace a skvělé herecké příležitosti ve výrazných, přesně definovaných rolích. Koryčanský soubor s režisérkou Zdenou Jelínkovou v čele disponuje zajímavými a charismatickými herci, takže komedie byla přesně typově obsazena. Pozornost vzbudil fakt, že bigamista John Brown je oproti obyčeji velmi mladý muž – hraje ho Ondřej Buček. Jeho manželky jsou sympaticky rozdílné, takže si divák dovedl představit, proč Johna Browna zaujaly (Zuzana Tylšarová jako Mary a Alžběta Brázdová jako Barbara). Tomáš Papež jako exot Stanley a Karel Žila jako gay Bobby zaujali uměřeností použitých hereckých prostředků, dvojice policistů Ilony Vybíralové a Karla Sobotky posouvali děj a návrat na jeviště Veroniky Dvořákové v miniroli reportérky patří mezi ty nadějné. Soubor má několik štací, na kterých své komedie reprízuje (a škoda, že je jich relativně málo – během šesti repríz si situační komedie málokdy „sedne“). Na boleradickou přehlídku přijeli koryčanští poprvé – a jejich inscenace ukázala, jak zrádný a těžký může žánr situační komedie být. V příjemné rozpravě souboru s porotou se tedy hovořilo především o divadelní abecedě. O nutnosti vyložit přesný a logický řád hry a převést ho na jeviště přehledně a srozumitelně. O prospěšnosti jevištního výtvarníka, který by obstaral jak funkční, tak estetickou stránku scény a kostýmů. O definování topografie jeviště a významovém stavění aranžmá. O zveřejňování motivací a průběžném jednání jednotlivých postav a jednání vespolném v situacích. Došlo i na rušivé konkrétní drobnosti, které jsme v představení zaznamenali… Snad bude probírané souboru ku prospěchu. Těšíme se na další setkání s Ochotnickým spolkem Koryčany a na jejich další počin.

Petra Richter Kohutová

Laická porota

Laická porota je složena ze tří pedagogů a jednoho římského katolíka. I přes toto reprezentativní složení nedokázala dojít ke společnému závěru, pokud se týká matematického výpočtu předloženého autorem hry.  Přestože někteří členové laické porota předkládali někdy až bizarní matematické modely a konstrukce, vždycky nám vyšlo o něco víc, nebo o něco málo méně. Proto jsme se rozhodli opustit teoretickou matematiku a soustředili se na herecké výkony jednotlivých aktérů a z toho vzešlých situací. A hle, zde bylo pro naši porotu objeveno pole neorané !

               Pánská část poroty byla zaujata půvabem ženských představitelek, zatímco dámy byly okouzleny mužnou přitažlivostí představitelů pánských rolí. Pikantnost situací, které ve svém díle sestavil autor hry Ray Cooney, však všechny členy zaujal bez výjimky. Některé scény pánům v porotě ( oba jsou staršího věku) daly vzpomenout na doby, kdy podobné epizody nebyly jen pouhou imaginací.

               Laická porota s velkým potěšením a úlevou konstatuje, že ani přes heroické nasazení aktérů děje a často mimořádnému tempu, nedošlo ke ztrátám na životech, těžkým úrazům nebo materiálním škodám. Lehký šok zažila pouze v úvodu představení zazněla ukázka z jedné z českých oper. S napětím  čekala, že při závěrečné děkovačce uslyší Ódu na radost. Nestalo se…

               Každopádně porota konstatuje, že setkání s koryčanskými ochotníky bylo velmi příjemné a přeje celému sympatickému souboru hodně štěstí do další práce..

Diváci

Každý divák má možnost zúčastnit se hodnocení.

Tentokrát se hodnocení zúčastnilo 72 diváků a hlasovali následovně: Líbilo: 67, Líbilo s výhradami: 4, Nelíbilo: 1

Recommended Articles